[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ทม.ระนองจัดกิจกรรมฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ.

อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562ทม.ระนองจัดกิจกรรมฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วันนี้ (26 มี.ค. 62 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองระนอง ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรมฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีนายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วน และพนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองระนอง

นายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า   ทุกครั้งหากมีการเกิดอัคคีภัยจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ไม่ว่าต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน สาเหตุอย่างหนึ่งมาจากการขาดความเตรียมพร้อมในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ถึงแม้ว่าในบางที่จะมีแผนในการเตรียมการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว แต่ถ้าหากขาดการฝึกซ้อม ก็ย่อมทำให้ขาดทักษะในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง เกิดความสับสนไม่สามารถเข้าระงับเหตุได้

ดังนั้นเทศบาลเมืองระนองจึงได้จัดโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรมฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอัคคีภัยเบื้องต้น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้ รวมทั้งให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้มีความตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียจากเหตุอัคคีภัย รวมทั้งการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่น  

                ในการจัดกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎีและและฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ใช้ระยะการฝึกอบรม 1 วัน ///อังคณา วรนุช/ข่าว/26/มี.ค./62เข้าชม : 19


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล. 23 / เม.ย. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562. 13 / เม.ย. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ . 6 / เม.ย. / 2562
      การแข่งขันเปตองเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 1. 30 / มี.ค. / 2562
      บาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 19. 30 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com