[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์.

พุธ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์

เทศบาลเมืองระนองอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์  ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับและแจกถุงยางอนามัย  ในเขตพื้นที่เสี่ยง

                วันนี้ (17 พ.ค.60) เวลา 09.30 น. นายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์ ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ เทศบาลเมืองระนอง

                นายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า  โรคเอดส์เป็นปัญหาที่สำคัญ ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม กล่าวคือจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์สะสมมาแต่อดีต ได้เกิดอาการป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่ระบบครอบครัว โดยกลุ่มพ่อบ้านสู่แม่บ้าน ติดเชื้อถึงเด็กทารกอย่างครบวงจร ซึ่งเกิดจากโอกาสหรือทางเลือกของแม่บ้านเป็นผู้รับเชื้อจากสามีอย่างไม่สิทธิเลือกหรือโอกาสปฏิเสธ จากการมีเพศสัมพันธ์จากสามี 

                นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ประกอบกับสิ่งเร้าหรือค่านิยม การเข้าถึงสื่อต่างๆ ทำให้เด็กอยากรู้อยากเห็น และเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย เช่นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะ การไม่เตรียมพร้อม ไม่รู้จักป้องกันตนเอง จึงมักพบการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การทำแท้งเถื่อน ทำให้มีผลเกิดการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้น

                ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ เทศบาลเมืองระนองจึงได้จัดโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลเอดส์  และได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับและแจกถุงยางอนามัย  ในพื้นที่เสี่ยงเขตเทศบาลเมืองระนองจำนวน 5 ชุมชน คือ ชุมชนร่วมจิตร, ชุมชนด่านท่าเมือง, ชุมชนตรอกชายโสด, ชุมชนตลาดองค์การ และชุมชนเสาวลักษณ์พัฒนา  ////อังคณา    วรนุช/ข่าว/17 พ.ค.60เข้าชม : 61


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวร (วันยุทธหัตถี). 19 / ม.ค. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดงานวันเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมออกบูทแจกอาหาร ของรางวัล. 15 / ม.ค. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 11 / ม.ค. / 2561
      พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา. 15 / ธ.ค. / 2560
      ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เส้นทางรถไฟชุมพร - ระนอง . 15 / ธ.ค. / 2560


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com