[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส.

อังคาร ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส


วันนี้ (29 ส.ค. 2560) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทินิดี  ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมโครงการจากเขตเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 200 คน

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า เทศบาลเมืองระนองได้ให้ความสำคัญกับการมุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยการดึงจุดเด่น อันได้แก่ ความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านบ่มเพาะมาตลอดช่วงชีวิต  มาสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน

ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีบทบาทร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งของผู้สูงอายุและชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับ ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย เป็นผู้สูงอายุที่มีพลังที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ ภักดีและถวายความอาลัยกไม้จันทร์ ส ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย การอเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกกำลังกายและจิตใจ และได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยมีวิทยาการจากโรงพยาบาลระนองร่วมให้ความรู้ ///อังคณา วรนุช/ข่าว/29 ส.ค.60เข้าชม : 44


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2561 . 12 / ก.พ. / 2561
      ผู้ว่าระนองและนายกเทศมนตรีเมืองระนองลงพื้นที่ติดตามการป้องกันน้ำท่วม . 7 / ก.พ. / 2561
      เทศบาลเมืองระนอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ. . 7 / ก.พ. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 26 / ม.ค. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวร (วันยุทธหัตถี). 19 / ม.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com