[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส.

อังคาร ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส


วันนี้ (29 ส.ค. 2560) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมทินิดี  ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมโครงการจากเขตเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 200 คน

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า เทศบาลเมืองระนองได้ให้ความสำคัญกับการมุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่สังคมผู้สูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยการดึงจุดเด่น อันได้แก่ ความรู้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่ผู้สูงอายุแต่ละท่านบ่มเพาะมาตลอดช่วงชีวิต  มาสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน

ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือมีบทบาทร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  จะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งของผู้สูงอายุและชุมชนในด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับ ทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย เป็นผู้สูงอายุที่มีพลังที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ ภักดีและถวายความอาลัยกไม้จันทร์ ส ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย การอเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย การออกกำลังกายและจิตใจ และได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   โดยมีวิทยาการจากโรงพยาบาลระนองร่วมให้ความรู้ ///อังคณา วรนุช/ข่าว/29 ส.ค.60เข้าชม : 30


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 14 / พ.ย. / 2560
      ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงพิธีเปิดถนนคนเดินประจำปี 2561. 14 / พ.ย. / 2560
      พิธีลอยกระทงประจำปี 2560.. 14 / พ.ย. / 2560
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองระนองร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้. 30 / ต.ค. / 2560
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองและคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์. 30 / ต.ค. / 2560


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com