[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
กิจกรรมอบรมเจ้าบ้านเมืองระนอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 .

พุธ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2560เทศบาลเมืองระนองเปิดอบรมเจ้าบ้านน้อย

วันนี้ (6 ก.ย. 60) เวลา 09.0 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองระนอง  ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเจ้าบ้านเมืองระนอง ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน

                นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ที่มีความโดดเด่น เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย และการผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเก่าแก่และมีชื่อเสียง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ "การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ได้แก่ ศาลหลักเมืองระนอง ,อนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง ณ ระนอง) , อนุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ , พระราชวังรัตนรังสรรค์ , เนินประวัติศาสตร์ , หอพระ ๙ เกจิ , จวนเจ้าเมืองระนอง และถนนนามพระราชทาน ๑๐ สาย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าทั้งในเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงความสำคัญ และความภาคภูมิใจของชาวระนอง

                นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวต่ออีกว่า เทศบาลเมืองระนอง จึงได้จัดกิจกรรม "อบรมเจ้าบ้านน้อย เมืองระนอง"ในระหว่างวันที่ ๖- ๗ กันยายน  ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองระนอง โดยเป็นการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ของจังหวัดระนอง จนก่อให้เกิดทักษะ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสู่บุคคลอื่น ส่งผลให้เกิดความรัก หวงแหวนและร่วมกันรักษาไว้ซึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนอง แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแก่จังหวัดระนอง โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

                ๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

                ๒. ข้อมูลทั่วไปและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระนอง

                ๓. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

                ๔. ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว

                ๕. การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

                ๖. การเขียนแผนที่ท่องเที่ยว

                ๗. ทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวจริง

                มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คนอังคณา วรนุช/ข่าว /6 ก.ย.60เข้าชม : 67


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2561 . 12 / ก.พ. / 2561
      ผู้ว่าระนองและนายกเทศมนตรีเมืองระนองลงพื้นที่ติดตามการป้องกันน้ำท่วม . 7 / ก.พ. / 2561
      เทศบาลเมืองระนอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ. . 7 / ก.พ. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 26 / ม.ค. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวร (วันยุทธหัตถี). 19 / ม.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com