[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดงานOpen House .

พุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2560โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดงานOpen House 

วันนี้ (12 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ได้มีพิธีเปิดกิจกรรม Open House           โดยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน

                นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า ด้วยยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสู่สากล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ได้ก้าวสู่มาตรฐานดังกล่าว จนมีความพร้อมสูงสุดที่จะดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเผยแพร่ความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา ความเป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างอันดีในแวดวงการศึกษา ดังความที่ว่า พัฒนาการรอบด้าน วิชาการรอบรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

                โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จึงดำเนินการจัดงาน Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อสนองนโยบายทางการศึกษาทั้งของต้นสังกัดและภาครัฐบาล โดยกิจกรรมภายในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาชีพศึกษา และการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตลอดจนการแสดงผลงานนิทรรศการและกิจกรรมอันน่าสนใจจากหน่วยงานภายนอก////อังคณา วรนุช/ข่าว/12ก.ย.60

 เข้าชม : 66


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2561 . 12 / ก.พ. / 2561
      ผู้ว่าระนองและนายกเทศมนตรีเมืองระนองลงพื้นที่ติดตามการป้องกันน้ำท่วม . 7 / ก.พ. / 2561
      เทศบาลเมืองระนอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ. . 7 / ก.พ. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 26 / ม.ค. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวร (วันยุทธหัตถี). 19 / ม.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com