[x] Դ˹ҵҧ
ӹѡҹȺͧ йͧ
Developed by RanongWeb
[x] Դ˹ҵҧ
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ.

ظ 21 ͹ Ҿѹ ..2561โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

วันนี้ (19 ก.พ. 61) ณ ห้องเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดีระนอง ได้มีการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ โดยมีนายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 50 คน

นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง ตระหนักในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ  โดยให้สังคมร่วมแก้ไขปัญหา  มีการปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  มีการพัฒนาและจัดการสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี  มีการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  การจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  มีส่วนร่วมให้เกิดผลดีต่อสุขภาพคนไทย 

และในปี 2560  เทศบาลเมืองระนอง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี   เข้าร่วมโครงการของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ  ภายใต้โครงการยกระดับประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการจัดการสุขภาพโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพระดับชุมชน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการกลไกลในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือน ชุมชนต่อไปโดยได้คัดเลือกชุมชนด่านท่าเมือง เป็นชุมชนนำร่องในการดำเนินงาน คณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง เทศบาลตำบลบางนอน  และแกนนำชุมชนด่านท่าเมือง  

////อังคณา วรนุช / ข่าว/ 19 / ก.พ. / 61เข้าชม : 24


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม. 19 / .. / 2561
      ถ่ายทำรายการแหม่มบ๊อบ ซึ่งออกอากาศทางช่องgmm 25 . 16 / .. / 2561
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมแถลงข่าวจัดงาน ?อาบน้ำแร่ แลระนอง? . 16 / .. / 2561
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ. 16 / .. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์ระนอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำ. 15 / .. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com