[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ.

พุธ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

วันนี้ (19 ก.พ. 61) ณ ห้องเรืองราษฎร์ โรงแรมทินิดีระนอง ได้มีการเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ โดยมีนายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจำนวน 50 คน

นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง ตระหนักในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ  โดยให้สังคมร่วมแก้ไขปัญหา  มีการปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  มีการพัฒนาและจัดการสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง จัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี  มีการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  การจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ  มีส่วนร่วมให้เกิดผลดีต่อสุขภาพคนไทย 

และในปี 2560  เทศบาลเมืองระนอง ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี   เข้าร่วมโครงการของพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ  ภายใต้โครงการยกระดับประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการจัดการสุขภาพโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพระดับชุมชน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการกลไกลในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพไปสู่การปฏิบัติแก่ครัวเรือน ชุมชนต่อไปโดยได้คัดเลือกชุมชนด่านท่าเมือง เป็นชุมชนนำร่องในการดำเนินงาน คณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง เทศบาลตำบลบางนอน  และแกนนำชุมชนด่านท่าเมือง  

////อังคณา วรนุช / ข่าว/ 19 / ก.พ. / 61เข้าชม : 96


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      งานลอยกระทงเทศบาลเมืองระนองคึกคัก คุมเข้มห้ามขายและจุดโคมลอย . 23 / พ.ย. / 2561
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองมอบกระเช้าผู้ป่วย. 15 / พ.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง. 15 / พ.ย. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 8 / พ.ย. / 2561
      พิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 26 / ต.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com