[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม.

ѹ 19 ͹ չҤ ..2561
เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ เทศบาลเมืองระนอง  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง ประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการชุมชนจำนวน 20 ชุมชนเข้าร่วม

โดยมีวาระสำคัญที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบคือ การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการชุมชน ทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะทำงานด้านการอำนวยความยุติธรรมในคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีบทบาท ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แล้วส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด หรือศูนย์ขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมจังหวัด เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมรายงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองระนอง เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ยื่นคำขอทราบเป็นระยะ ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

จากนั้นได้แจ้งแผนปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.- 10 เม.ย.  ใน 20 ชุมชน/////////อังคณา วรนุช / ข่าว /19/ มี.ค. / 61

เข้าชม : 31


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561. 17 / .. / 2561
      นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ . 17 / .. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมขบวนแห่พระพุทธนวราชบพิตรเนื่อง ในเทศกาลสงกรานต์. 11 / .. / 2561
      เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์. 11 / .. / 2561
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิด สวนป่าประชารัฐรักษะวาริน 5 / .. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com