[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม.

จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561




เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 ที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ เทศบาลเมืองระนอง  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองระนอง ประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการชุมชนจำนวน 20 ชุมชนเข้าร่วม

โดยมีวาระสำคัญที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการชุมชนได้รับทราบคือ การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการชุมชน ทำหน้าที่เช่นเดียวกับคณะทำงานด้านการอำนวยความยุติธรรมในคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีบทบาท ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แล้วส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด หรือศูนย์ขับเคลื่อนการอำนวยความยุติธรรมจังหวัด เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมรายงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองระนอง เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ยื่นคำขอทราบเป็นระยะ ตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด

จากนั้นได้แจ้งแผนปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 มี.ค.- 10 เม.ย.  ใน 20 ชุมชน/////////อังคณา วรนุช / ข่าว /19/ มี.ค. / 61

เข้าชม : 108


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง. 9 / ม.ค. / 2562
      ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล. 8 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และบริการน้ำดื่มบริเวณจุดพัก . 4 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com