[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน.

จันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน

 

เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์ระนอง ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ทำหมันสุนัขและแมว ร่วมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้การเลี้ยงดูสุนัขที่ถูกวิธี  โดยไม่เก็บค่าบริการ ประจำปี 2560 วันที่ 26-27 มี.ค. ที่โรงจอดรถบริษัทมิตรทัวร์ระนอง 28-29 มี.ค. ที่ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนโรงกลวง ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.

นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองระนองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้บริการทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้การเลี้ยงดูสุนัขที่ถูกวิธี  โดยไม่เก็บค่าบริการ โดยในเขตเทศบาลเมืองระนองจะให้บริการ 2 จุด คือที่โรงจอดรถบริษัทมิตรทัวร์ระนอง วันที่ 26-27 มีนาคม และที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนโรงกลวง วันที่ 28-29 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดยสัตว์เลี้ยงที่สามารถนำมาฉีดวัคซีนได้คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว กระต่าย ลิง หรือ ชะนี สามารถนำมาฉีดได้ไม่จำกัดจำนวน ส่วนการทำหมันจะทำให้กับสุนัขและแมวทั้งตัวผู้และตัวเมีย จำกัดจำนวนวันละ 30 ตัว

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข  ทำให้คนและสัตว์ป่วย รวมทั้งต้องเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมาน  ทั้งนี้เนื่องจากการป้องกันโรคในสุนัขซึ่งเป็นพาหะโรคหลัก ยังไม่ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 ของจำนวนสุนัขทั้งหมด นอกจากนี้การที่จำนวนประชากรสุนัขจรจัดมีเป็นจำนวนมาก โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่เจ้าของไม่ต้องการเลี้ยงสุนัขของตนเอง จึงได้นำมาทิ้งให้กลายเป็นสุนัขจรจัด

เทศบาลเมืองระนองจึงได้ทำโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ระนอง   เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมทั่วถึงลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี  และลดจำนวนสุนัขจรจัด ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้ากัด ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้อีกต่อไป////  อังคณา วรนุช / ข่าว/ 26 / มี.ค. / 61            

เข้าชม : 97


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง. 9 / ม.ค. / 2562
      ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล. 8 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และบริการน้ำดื่มบริเวณจุดพัก . 4 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com