[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
พิธีเปิดบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 18.

อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2561บาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 18

วันนี้ (เม.ย. 61) เวลา 14.30 น. มีพิธีเปิดการแข่งขันเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 18  ที่โรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองระนอง โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงาน

                นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองระนองร่วมกับชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดระนอง และสมาคมกีฬาจังหวัดระนอง ได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพในปี พ..2542 และจัดขึ้นต่อเนื่องซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลให้ได้มีโอกาสแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่นักกีฬา รวมทั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานการเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้สูงขึ้นด้วย

                สำหรับในปี  2561 นี้ การจัดการแข่งขันได้แบ่งเป็น 4 รุ่น แต่ละรุ่นส่งเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

1.       ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน  18  ปี  หญิง                           จำนวน      5   ทีม

2.       ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน  18  ปี  ชาย                             จำนวน      5   ทีม

3.       ระดับประชาชนชาย                                                              จำนวน      7   ทีม

4.       ระดับประชาชนหญิ.                                                   จำนวน      3   ทีม

                รวมทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้  จำนวน 20 ทีม ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาจังหวัดระนอง ชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดระนอง  คณะกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย  ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่1 - 6 เมษายน 2561 ที่โรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองระนอง/////อังคณา วรนุช/ข่าว/2/ เม.ย./ 61เข้าชม : 113


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562
      สภาพัฒฯ JICA เทศบาลเมืองระนอง ร่วมหารือพัฒนาเมืองระนองยั่งยืน. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com