[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิด สวนป่าประชารัฐรักษะวาริน

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2561นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิด สวนป่าประชารัฐรักษะวาริน

นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐรักษะวารินหวังให้ประชาชนได้ศึกษาธรรมชาติและมีที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางเมืองระนอง โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวารินเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ (4 เม.ย.61) ที่บริเวณสวนรุกขชาติรักษะวาริน นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐรักษวารินโดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเระนอง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตัวแทนจากภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองระนองได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐรักษะวาริน

กิจกรรมภายในงาน ได้มีพิธีเปิดโครงการและศูนย์การเรียนรู้ โดยโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐรักษะวารินเป็นการดำเนินการตามโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการให้พื้นที่ต่างๆ เช่น วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ที่อยู่ใกล้ชุมชนให้ดำเนินโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติ และใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาตินอกห้องเรียนของเยาวชน และนักเรียน

              อีกทั้งสวนป่าประชารัฐรักษะวาริน อยู่ใกล้กันกับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังบ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวารินซึ่งสามารถที่จะกำหนดกิจกรรมป่าในเมืองให้เกิดความเชื่อมโยงกันและตอบสนองวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ป่าในเมืองได้ เช่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจแก่สังคมและชุมชนรอบโครงการ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมและสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย /////////อังคณา วรนุช/ข่าว/4/ เม.ย./ 61

เข้าชม : 125


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562
      สภาพัฒฯ JICA เทศบาลเมืองระนอง ร่วมหารือพัฒนาเมืองระนองยั่งยืน. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com