[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์.

พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2561เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (10 เมษายน 61) ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  พร้อมด้วย นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปล่อยริ้วขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์

                ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2561  โดยจังหวัดระนองได้เตรียมความพร้อมโดยจัดทำแผนและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นศูนย์บูรณาการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนของทุกภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อลดจำนวนครั้งและจำนวนผู้บาดเจ็บ และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ และการกำหนดเขตพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์//// อังคณา วรนุช/10 เม.ย.61เข้าชม : 105


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com