[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนบ้านในวง อ.ละอุ่น จ.ระนอง.

ศุกร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านในวง อ.ละอุ่น จ.ระนอง

 

เมื่อวันที่17 พ.ค.61  เวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนบ้านในวง ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และนายจิราวัจน์เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและพนักงานร่วมรับเสด็จด้วย

 

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินการของโรงเรียน และโครงการต่างๆ อาทิ โครงการตามพระราชดำริ การเรียนการสอนของนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้พอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนักเรียน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น///เข้าชม : 18


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 18 / มิ.ย. / 2561
      ท้องถิ่นจังหวัดเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง. 12 / มิ.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการ ค้นให้พบ จบด้วยหาย ตายเป็นศูนย์. 6 / มิ.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมรวมพลังเดินวิ่งเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก. 6 / มิ.ย. / 2561
      ทม.ระนองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย. 5 / มิ.ย. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle