[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่องหลักเกณฑ์การขอใช้น้ำแร่ร้อน จากสวนสาธารณะรักษะวาริน และการกำหนดอัตราค่าน้ำแร่.

ศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 50


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองจัดแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด. 15 / ก.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า . 13 / ก.ย. / 2561
      ทม.ระนองจัดโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร. 13 / ก.ย. / 2561
      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น. 5 / ก.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม . 5 / ก.ย. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com