[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับพุทธศาสนิกชนแห่ผ้าห่มเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชา.

พุธ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561ทม.ระนองร่วมกับพุทธศาสนิกชนแห่ผ้าห่มเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชา

                มื่อวันที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 15.00 น. ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองได้มีการแห่ริ้วขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองระนองและพุทธศาสนิกชนไทยและพม่าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยริ้วขบวนออกจากถนนเพิ่มผลหน้าเทศบาลเมืองระนอง ผ่านถนนท่าเมือง ถนนเรืองราษฎร์ ถนนชาติเฉลิม สิ้นสุดที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวงหรือวัดหน้าเมือง ซึ่งมี

       จากนั้นได้มีพิธีสมโภชทางสงฆ์ โดยพระเทพสิทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง ประธานในพิธี  และนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากนั้นได้ร่วมกันเดินแห่ผ้ารอบพระเจดีย์จำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะประกอบพิธีห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ

                งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุ  ได้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นักถือพระพุทธศาสนา และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นักถือพระพุทธศาสนา และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ร่วมสมโภชเจดีย์ดาธุซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่เป็นที่นับถือของชาวไทยและพม่า

                สำหรับพระเจดีย์ดาธุ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมพม่า อายุกว่า 100 ปี ผู้สร้างคือนางพั่วไซ่ข่าย ภรรยาของโหรในราชสำนักพม่าในสมัยก่อน ที่ได้อพยพอยู่ในจังหวัดระนอง มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา สร้างถวาย เพราะเชื่อว่า หากได้สร้างเจดีย์ถวายในพระพุทธศาสนาแล้ว จะเป็นการสร้างบุญบารมี ให้กับผู้สร้างในทุกภพทุกชาติ ปัจจุบันพระเจดีย์ดาธุนับเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว///อังคณา วรนุช/28 พ.ค.61เข้าชม : 69


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง. 9 / ม.ค. / 2562
      ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล. 8 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และบริการน้ำดื่มบริเวณจุดพัก . 4 / ม.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com