[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับพุทธศาสนิกชนแห่ผ้าห่มเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชา.

พุธ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561ทม.ระนองร่วมกับพุทธศาสนิกชนแห่ผ้าห่มเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชา

                มื่อวันที่ 28 พ.ค.2561 เวลา 15.00 น. ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองได้มีการแห่ริ้วขบวนแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองระนองและพุทธศาสนิกชนไทยและพม่าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยริ้วขบวนออกจากถนนเพิ่มผลหน้าเทศบาลเมืองระนอง ผ่านถนนท่าเมือง ถนนเรืองราษฎร์ ถนนชาติเฉลิม สิ้นสุดที่วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวงหรือวัดหน้าเมือง ซึ่งมี

       จากนั้นได้มีพิธีสมโภชทางสงฆ์ โดยพระเทพสิทธิมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง ประธานในพิธี  และนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากนั้นได้ร่วมกันเดินแห่ผ้ารอบพระเจดีย์จำนวน 3 รอบ ก่อนที่จะประกอบพิธีห่มผ้าพระเจดีย์ดาธุ

                งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและแห่ผ้าห่มพระเจดีย์ดาธุ  ได้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นักถือพระพุทธศาสนา และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นักถือพระพุทธศาสนา และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดี ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ร่วมสมโภชเจดีย์ดาธุซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่เป็นที่นับถือของชาวไทยและพม่า

                สำหรับพระเจดีย์ดาธุ เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมพม่า อายุกว่า 100 ปี ผู้สร้างคือนางพั่วไซ่ข่าย ภรรยาของโหรในราชสำนักพม่าในสมัยก่อน ที่ได้อพยพอยู่ในจังหวัดระนอง มีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา สร้างถวาย เพราะเชื่อว่า หากได้สร้างเจดีย์ถวายในพระพุทธศาสนาแล้ว จะเป็นการสร้างบุญบารมี ให้กับผู้สร้างในทุกภพทุกชาติ ปัจจุบันพระเจดีย์ดาธุนับเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว///อังคณา วรนุช/28 พ.ค.61เข้าชม : 49


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561. 10 / ต.ค. / 2561
      โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ร่วมกับทีมวิสาหกิจชุมชนจัด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล. 9 / ต.ค. / 2561
      งานแถลงข่าวประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561. 4 / ต.ค. / 2561
      เปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองระนอง กิจกรรม โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม. 25 / ก.ย. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองเปิดการแข่งขันฟุตซอลระดับเยาวชนชาย. 25 / ก.ย. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com