[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย.

อังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561ทม.ระนองร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

                เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง ได้มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม

                นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย ขยายโอกาสดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้ เนื่องจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์เจริญก้าวหน้า ทำให้อัตราการตายลดลง ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่ผู้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย รวมทั้งผลของโรคเรื้อรังและอุบัติเหตุ จึงนำไปสู่การถดถอยของร่างกาย เกิดภาวะพึ่งพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างไม่มีความสุข แต่หากผู้สูงอายุให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง

                ดังนั้น เทศบาลเมืองระนอง จึงได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองระนอง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการสอน รำไทย ลีลาศ และ ไลน์แดนซ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองระนอง วิทยากรคือ อาจารย์อนุชา คุ้มเพ็ชร   อาจารย์อโตชิ เพชรคง  อาจารย์วิรัลยุพา สันติกุล จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงยิมส์เนเซี่ยมเทศบาลเมืองระนอง  //////อังคณา วรนุช/4 มิ.ย.61เข้าชม : 123


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com