[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง.

อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561ท้องถิ่นจังหวัดเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง

                วันนี้11 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ได้ให้การต้อนรับนายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนอง ที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง  หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเวลา 11.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

                นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนองเปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนรายละ 20 บาทต่อคน โดยในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามมีเด็กระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 781 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์จำนวน 499 คน ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้มีผู้ที่ประมูลข้ามาจัดทำอาหาร มีแยกประเภทของอิสลามด้วย ในแต่ละมื้อจะประกอบด้วยข้าว กับข้าว 2 อย่าง และของหวานหรือผลไม้ตามฤดูกาล ในส่วนของการจัดสรรเมนูอาหารนั้น แต่ละโรงเรียนจะมีการวางแผนจัดเตรียมเมนูอาหารให้เด็กล่วงหน้า  ที่โรงอาหารจะมีตารางแจ้งรายการอาหารทั้ง 2 มื้อ ให้เด็กรับทราบล่วงหน้า โดยจะมีครูด้านโภชนาการ กำหนดเมนูอาหารที่เน้นให้เด็กได้คุณค่าทางสารอาหารครบ 5 หมู่ นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและตรวจสอบตลอดเวลา

                นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนองกล่าวว่า จากการเข้ามาเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง รู้สึกพอใจมาก ที่ได้เห็นเด็กนักเรียนได้ทานอาหารกลางวันที่สะอาด และได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  รวมทั้งได้มีการตั้งตัวแทนจากทุกภาคส่วนมาเป็นคณะทำงานเพื่อช่วยดูแล ติดตามและตรวจสอบ

                เด็กหญิงมณีรัตน์  ฐิติชัยสมบัติ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ได้บอกกับคณะที่มาเยี่ยมชมว่า “หนูชอบอาหารกลางวันของโรงเรียน อร่อยมาก หนูกินหมดทุกวัน” พร้อมทั้งชวนคณะที่เยี่ยมชมร่วมทานอาหารด้วยกัน//////อังคณา วรนุช/11 มิ.ย.61เข้าชม : 124


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62. 12 / ก.พ. / 2562
      เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ. 11 / ก.พ. / 2562
      เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562. 7 / ก.พ. / 2562
      ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน. 5 / ก.พ. / 2562
      งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง . 15 / ม.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com