[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ผู้ว่าราชการฯ เปิดโครงการอาชีพศึกษา สอนปักผ้าถุงและถักเคสโทรศัพท์ให้เด็กนักเรียน.

อังคาร ที่ 3 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561ผู้ว่าราชการฯ เปิดโครงการอาชีพศึกษา สอนปักผ้าถุงและถักเคสโทรศัพท์ให้เด็กนักเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดโครงการอาชีพศึกษา ฝึกทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง สอนปักผ้าถุงปาเต๊ะ และถักเคสโทรศัพท์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม

                วันนี้ (3 ก.ค.61) ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอาชีพศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วม

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีกล่าวว่า กิจกรรมฝึกอาชีพการปักผ้าปาเต๊ะและการถักเคสโทรศัพท์ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพราะเป็นการฝึกการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ทักษะ กระบวนการคิดและกระบวนการตัดสินใจ เป็นการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้ลองทำจริงได้รู้ว่าต้องทำอย่างไร ผิดพลาดแบบไหน และต้องแก้ไขอย่างไรจนกว่าจะได้เป็นผลงานที่ดี ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ที่ติดตัวไปตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพในการสร้างงาน และปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

                มีวิทยากรที่เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นชุมชมมาให้ความรู้โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมอบรมทุกวันอังคารในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม///อังคณา วรนุช/ข่าว/3ก.ค.61เข้าชม : 20


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิดงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม บ้านร้อยปีเทียนสือ . 16 / ก.ค. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ. 13 / ก.ค. / 2561
      ผู้ว่าราชการฯ เปิดโครงการอาชีพศึกษา สอนปักผ้าถุงและถักเคสโทรศัพท์ให้เด็กนักเรียน. 3 / ก.ค. / 2561
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง. 18 / มิ.ย. / 2561
      ท้องถิ่นจังหวัดเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง. 12 / มิ.ย. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle