[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ.

ศุกร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561


เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

เทศบาลเมืองระนองจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ด้วยด้วยเครื่องมือการสอนคิด Thinking Tools ตามแนวทาง Thinking School King’s School เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษา เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคการเรียนการสอน

                วันนี้ (13 ก.ค.61) ที่เฮอริเทจแกรนคอนเวนชั่น ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้วยด้วยเครื่องมือการสอนคิด Thinking Tools โดยมีนายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมจำนวน 103 คน

นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ประธานในพิธีกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เทศบาลเมืองระนองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

การพัฒนาครูโดยวิธีการฝึกอบรมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคที่เหมาะสมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าและศักยภาพแห่งตน มีขวัญกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และองค์กร

                การฝึกอบรมครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จำนวน 69 คน และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม ที่ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ในเรื่องของการนำแนวคิด ครูสอนคิด จากประเทศนิวซีแลนด์มาปรับใช้ในสถานศึกษา จนเกิดผลดีและเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษาไทย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ///อังคณา วรนุช/13ก.ค.61

เข้าชม : 33


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบป้ายร้านค้าปลอดโฟม . 17 / ส.ค. / 2561
      นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง. 17 / ส.ค. / 2561
      ทม.ระนองร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9. 14 / ส.ค. / 2561
      กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ประดู่เกม. 8 / ส.ค. / 2561
      เทศบาลเมืองระนองจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชนและตำบล. 3 / ส.ค. / 2561


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle