[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
  

กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและอสม. เดินรณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก .

พุธ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและอสม. เร่งปฏิบัติการเชิงรุก เดินรณรงค์ให้ความรู้โรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท ปลาหางนกยูง ในย่านการค้า

อสม.ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ร่วมเดินรณรงค์เฝ้าระวังและต้านภัยไข้เลือดออก  เพื่อให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วย โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์  แจกทรายอะเบท ยาทากันยุง ปลาหางนกยูงในย่านธุรกิจการค้าบริเวณถนนท่าเมือง-เรืองราษฎร์ 

วันนี้ (18 ก.ค. 61 ) เวลา 09.00 น ได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการเฝ้าระวังและต้านภัยไข้เลือดออก โดยมีนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง  เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสันติ ศุภสินถาวรกุล นายนริศ น้อยราช รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง สาธารณสุขจังหวัดระนอง  สาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง โรงพยาบาลระนอง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่11.5 จ.ระนอง   อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง(อสม.)   และพนักงานเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 120 คน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในย่านธุรกิจการค้าถนนท่าเมืองและถนนเรืองราษฎร์

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่าสถานการณ์ไข้เลือดออก ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 พบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมรวม 13,165 ราย จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต 19 ราย มีอัตราป่วย 2,000 คนต่อประชากรแสนคน การกระจายการเกิดไข้เลือดออกส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 10-14 ปี โดยภาคใต้มีอัตราการป่วยสูงสุด

จากสถานการณ์ฝนตกชุกและทิ้งช่วงเป็นระยะ ทำให้มีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ฝนตกชุกและทิ้งช่วงเป็นระยะ ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ และประชาชนต้องใช้ภาชนะเก็บกักน้ำเพิ่มมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสให้ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคไข้เลือดออก ได้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงเพื่อวางไข่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดระนอง

 ดังนั้นเทศบาลเมืองระนอง จึงได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ตามโครงการเฝ้าระวังและต้านภัยไข้เลือดออกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ช่วยกันกำจัดยุงลายพาหะนำโรค และลดอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออก โดยได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท  ยาทากันยุง และปลาหางนกยูง ปลากัด

 สำหรับครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองระนองที่ต้องการทรายอะเบท  หรือต้องการให้เทศบาลเมืองระนองเข้าไปพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย สามารถรับบริการได้ฟรี โดยติดต่อไปที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง (อนามัยด่าน) โทร 077-822706 ทุกวันในเวลาราชการ//////อังคณา วรนุช/ข่าว/180761 เข้าชม : 135


กิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      เทศบาลเมืองระนองร่วมพัฒนาขุดลอกคลองหาดส้มแป้น. 21 / มี.ค. / 2562
      เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. 11 / มี.ค. / 2562
      ฝึกอาชีพการผ้ามัดย้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้โอกาส. 11 / มี.ค. / 2562
      กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ. 4 / มี.ค. / 2562
      โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ วัดหน้าเมือง. 28 / ก.พ. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com