[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
 
 
 
ลำดับที่ หัวข้อ วันที่ประกาศ File ข้อมูล
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกห้องสมุดประชาชนระนอง 28 มีนาคม 2562   Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มีนาคม 2562   Download
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยท่าเมือง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2562   Download
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนกำลังทรัพย์จากสะพานระหัดล่าง - หน้า รพ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2562   Download
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 43 และงานสายเมนไฟฟ้า รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มีนาคม 2562   Download
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารยี่โถ รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มีนาคม 2562   Download
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทาสีอาคารดาหลา รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มีนาคม 2562   Download
8 ประกวดราคาจ้างจ้างเอกชนให้บริการฝังกลบขยะที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มีนาคม 2562   Download
9 ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 25 กุมภาพันธ์ 2562   Download
10 การบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 กุมภาพันธ์ 2562   Download
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะมูลฝอย 21 กุมภาพันธ์ 2562   Download
12 ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 20 กุมภาพันธ์ 2562   Download
13 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)งานจัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ จำนวน 1 คัน 20 กุมภาพันธ์ 2562   Download
14 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)งานจัดซื้อรถบรรทุกขยะฯ จำนวน 1 คัน 20 กุมภาพันธ์ 2562   Download
15 เปิดประมุลให้เช่าอาคารห้องสุขาของเทศบาลเมืองระนอง 13 ����??�� 2561   Download
16 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหาหนะ(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน 5 กุมภาพันธ์ 2561   Download
17 ;l,l,k,k,k วั เดือน ปี   Download
18 จัดจ้างปรับปรงศาลหลักเมือง 23 มกราคม 2561   Download
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยย่อยถนนชลละอุฯ 18 มกราคม 2561   Download
20 ประกาศประกวดอีเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 16 มกราคม 2561   Download
21 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างและจัดทำอ่างล้างจานตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง 11 มกราคม 2561   Download
22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ 3 มกราคม 2561   Download
23 จ้างเอกชนให้บริการฝังกลบขยะ 3 มกราคม 2561   Download
24 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 20 ธันวาคม 2560   Download
25 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 20 ธันวาคม 2560   Download
26 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.60 24 ตุลาคม 2560   Download
27 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม) 18 ตุลาคม 2560   Download
28 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 18 ตุลาคม 2560   Download
29 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 25 กันยายน 2560   Download
30 จัดจ้างซ่อมแซมพื้นเวทีอาคารเกียติธำรง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 25 กันยายน 2560   Download
 


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com