[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
 
 
 
ลำดับที่ หัวข้อ วันที่ประกาศ File ข้อมูล
1 เปิดประมุลให้เช่าอาคารห้องสุขาของเทศบาลเมืองระนอง 13 ����??�� 2561   Download
2 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานหาหนะ(รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน 5 กุมภาพันธ์ 2561   Download
3 ;l,l,k,k,k วั เดือน ปี   Download
4 จัดจ้างปรับปรงศาลหลักเมือง 23 มกราคม 2561   Download
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยย่อยถนนชลละอุฯ 18 มกราคม 2561   Download
6 ประกาศประกวดอีเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 16 มกราคม 2561   Download
7 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างและจัดทำอ่างล้างจานตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง 11 มกราคม 2561   Download
8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ 3 มกราคม 2561   Download
9 จ้างเอกชนให้บริการฝังกลบขยะ 3 มกราคม 2561   Download
10 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 20 ธันวาคม 2560   Download
11 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 20 ธันวาคม 2560   Download
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.60 24 ตุลาคม 2560   Download
13 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม) 18 ตุลาคม 2560   Download
14 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 18 ตุลาคม 2560   Download
15 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 25 กันยายน 2560   Download
16 จัดจ้างซ่อมแซมพื้นเวทีอาคารเกียติธำรง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 25 กันยายน 2560   Download
17 25 กันยายน 2560   Download
18 จ้างปรับปรุงผิวจราจรซอยท่าเมือง 2 25 กันยายน 2560   Download
19 จัดจ้างทาสีอาคารเรียน อาคาร 52 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 25 กันยายน 2560   Download
20 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 25 กันยายน 2560   Download
21 จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ี 300 ชุด 25 กันยายน 2560   Download
22 จัดซื้อต้นดาวเรือง 25 กันยายน 2560   Download
23 จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 13 รายการ 25 กันยายน 2560   Download
24 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 25 กันยายน 2560   Download
25 จ้างเอกชนให้บริการกวาดขยะภายในเขตเทศบาล 25 กันยายน 2560   Download
26 จัดซื้อวัสดุสัญญาณจราจร 25 กันยายน 2560   Download
27 จ้างเอกชนให้บริการรักษาความสะอาดสวนสาธารณะรักษะวาริน 25 กันยายน 2560   Download
28 จ้างเอกชนให้บริการทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ 25 กันยายน 2560   Download
29 จ้างรักษาความปลอดภัยด่านบริการสาธารณสุข 25 กันยายน 2560   Download
30 จ้างเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 25 กันยายน 2560   Download
 


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com