[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
 
 
 
ลำดับที่ หัวข้อ วันที่ประกาศ File ข้อมูล
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.60 24 ตุลาคม 2560   Download
2 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติม) 18 ตุลาคม 2560   Download
3 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 18 ตุลาคม 2560   Download
4 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 25 กันยายน 2560   Download
5 จัดจ้างซ่อมแซมพื้นเวทีอาคารเกียติธำรง โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม 25 กันยายน 2560   Download
6 25 กันยายน 2560   Download
7 จ้างปรับปรุงผิวจราจรซอยท่าเมือง 2 25 กันยายน 2560   Download
8 จัดจ้างทาสีอาคารเรียน อาคาร 52 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 25 กันยายน 2560   Download
9 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 25 กันยายน 2560   Download
10 จัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ี 300 ชุด 25 กันยายน 2560   Download
11 จัดซื้อต้นดาวเรือง 25 กันยายน 2560   Download
12 จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 13 รายการ 25 กันยายน 2560   Download
13 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 25 กันยายน 2560   Download
14 จ้างเอกชนให้บริการกวาดขยะภายในเขตเทศบาล 25 กันยายน 2560   Download
15 จัดซื้อวัสดุสัญญาณจราจร 25 กันยายน 2560   Download
16 จ้างเอกชนให้บริการรักษาความสะอาดสวนสาธารณะรักษะวาริน 25 กันยายน 2560   Download
17 จ้างเอกชนให้บริการทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ 25 กันยายน 2560   Download
18 จ้างรักษาความปลอดภัยด่านบริการสาธารณสุข 25 กันยายน 2560   Download
19 จ้างเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 25 กันยายน 2560   Download
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคาม 2560 7 สิงหาคม 2560   Download
21 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำซอยข้างโรงเรียนชาติเฉลิม 22 สิงหาคม 2560   Download
22 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ถนนกิจผดุง ซอย 1 (ซอยศาลเจ้า) 22 สิงหาคม 2560   Download
23 ประกาศสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบจราจร 22 สิงหาคม 2560   Download
24 จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน 2 สิงหาคม 2560   Download
25 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ 24 กรกฎาคม 2560   Download
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 6 กรกฎาคม 2560   Download
27 สรุปการจัดซือจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 6 มิถุนายน 2560   Download
28 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำด้านข้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง 18 เมษายน 2560   Download
29 ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ 18 เมษายน 2560   Download
30 จัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้างอาคารตลาดสดเทศบาล 20 เมษายน 2560   Download
 


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com