12 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
เปิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ปี 62.
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถ นำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.
11 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเข้าจังหวะในผู้สูงอายุ.
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีผู้สูงอายุในเขตเขานิเวศน์เข้าร่วม 30 คน จัดกิจกรรมจำนวน 6 วัน ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองระนอง.
7 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
เปิดเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2562.
เฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีน ส่งเสริมการค้าขาย กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง .
5 / ก.พ. / 2562 : กิจกรรม
ตรุษจีนเรืองราษฎร์วันนี้ ปิดถนนสี่โมงเย็น วันถัดไปปิดห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน.
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดระนองที่ 1/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่องห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนเรืองราษฎร์ระหว่างวันและเวลาที่กำหนด โดยห้ามรถทุกชนิดเดินในถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยกตลาดเก่า ถึงสามแยกโรงแรมรัตนสิน .
15 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สวนสุขภาพ หน้าเทศบาลเมืองระนอง .
เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม จับฉลากของรางวัล ทายปัญหาชิงรางวัล การแสดงบนเวที ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 14.00 น. ผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง.
9 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง.
ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการลดปริมาณขยะมูลฝอย.
8 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล.
เพื่อความเป็นสิริมงคล และการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต .
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และบริการน้ำดื่มบริเวณจุดพัก .
จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดระนอง ปั่นตามเส้นทางถนนเพชรเกษม และสิ้นสุดการปั่นที่ศาลากลางจังหวัดระนอง รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร .
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ.
ร่วมทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และทำความสะอาดถนนเพชรเกษมสองฝั่งทั้งการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ระยะทางไป-กลับ 40 กิโลเมตร.
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล.
เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต .
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร .
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา .
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
งานถนนคนเดินปีที่ 15 ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานด้วยขบวนรำกลองยาว.
เพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวระนอง ในงานงดภาชนะบรรจุอาหารด้วยโฟม 1 ธันวาคม 61 ถึง 27 เมษายน 62.
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
งานลอยกระทงเทศบาลเมืองระนองคึกคัก คุมเข้มห้ามขายและจุดโคมลอย .
ภายในงานได้จัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพระสงฆ์และประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันลอยกระทง .
15 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองมอบกระเช้าผู้ป่วย.
นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง มอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง นายประกิจ ไทยวรสิทธิ์ .
15 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง.
เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนขจัดความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง.
8 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา.
26 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
พิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ทรงประทับจังหวัดระนอง เป็นเพลา 3 ราตรี และพระราชทานนามถนน 10 สาย.
26 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช.
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย.
26 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ก่อนพิธีทำบุญตักบาตร ได้มีการทำบุญบำเพ็ญพระราชกุศล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5จำนวน 57 รูป .
24 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมรับพระพิธีแห่อิวเก้งใหญ่ ม้าทรง 919 องค์เล่นประทัด .
เทศกาลถือศีลกินผัก ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประเพณีอันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในการถือศีล โดยการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com