21 / .. / 2561 : กิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง ตระหนักในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ โดยให้สังคมร่วมแก้ไขปัญหา มีการปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ .
21 / .. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2561.
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีน ส่งเสริมการค้าขาย กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง และชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวภายใต้บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม .
12 / .. / 2561 : กิจกรรม
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2561 .
ปิดถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยกตลาดเก่าถึงสามแยกโรงแรมรัตนสิน ตั้งแต่เวลา 17.00 ถึง 24.00 น. ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 .
7 / .. / 2561 : กิจกรรม
ผู้ว่าระนองและนายกเทศมนตรีเมืองระนองลงพื้นที่ติดตามการป้องกันน้ำท่วม .
เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเตรียมป้องกัน และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงช่วงหน้าฝนของปีนี้.
7 / .. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ. .
เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน.
26 / .. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองระนอง.
19 / .. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวร (วันยุทธหัตถี).
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หลังจากนั้นได้กล่าวถวายราชสดุดี มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และผู้ร่วมพิธีได้ถวายความเคารพ.
15 / .. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานวันเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมออกบูทแจกอาหาร ของรางวัล.
มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จับฉลากมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมงาน มอบทุนการศึกษา คำขวัญวันเด็กในปีนี้คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”.
11 / .. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินกานสรรหาและเลือกสรรบุคคล.
15 / .. / 2560 : กิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา.
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ .
15 / .. / 2560 : กิจกรรม
ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เส้นทางรถไฟชุมพร - ระนอง .
สาระสำคัญผลการศึกษาประกอบด้วย การวิเคราะห์ ประเมิน คัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมและการออกแบบด้านวิศวกรรมเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และรูปแบบการลงทุน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและการมีส่วนร่วมของประชาชน .
27 / .. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองระนอง.
14 / .. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จรับโอนพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 อัตรา.
14 / .. / 2560 : กิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงพิธีเปิดถนนคนเดินประจำปี 2561.
เทศบาลเมืองระนอง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิดโครงการถนนคนเดิน ประจำปี 2561 วันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณถนนคนเดินเมืองระนอง (สามแยกบางส้านถึงสามแยกตลาดพม่า).
14 / .. / 2560 : กิจกรรม
พิธีลอยกระทงประจำปี 2560..
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้มีพิธีลอยกระทงประจำปี 2560.
30 / .. / 2560 : กิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองระนองร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้.
ได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลบางนอน ขอกำลังเข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ใช้เวลาทั้งหมดราว 1 ชั่วโมง โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต .
30 / .. / 2560 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองและคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายราชกุศลเถ้าดอกไม้จันทน์.
จากนั้น ประธานในพิธอัญเชิญพระโกศเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ขึ้นไป ประดิษฐานบนเรือรบหลวงภูเก็ตเพื่อนำไปลอยในทะเลอันดามัน.
30 / .. / 2560 : กิจกรรม
คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลเมืองระนอง ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ .
ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง จากนั้นเวลา 23.50 น. ได้ร่วมประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย.
10 / .. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตรพระเมรุมาศจำลอง.
ได้มีการรำบวงสรวงนาถยศัพย์ และรับศีลจากพระสงฆ์ พราหมณ์ อ่านโองการบวงสรวงจนจบ แล้วพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจึงได้สวดเจริญพระพุทธมนต์.
5 / .. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ.
เพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 .

ѧʴ˹ҷ 1/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com