16 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ซ่อมแซมและทำความสะอาดพื้นที่ลู่วิ่งบ่อน้ำร้อน.
ตามที่ได้มีบุคคลทำลายเสาไฟบริเวณดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เทศบาลเมืองระนอง 077 811422.
16 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง จัดโครงการอสม.เฝ้าระวังยาเสพติด.
เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มอสม.ในเขตเทศบาลเมืองระนอง และเฝ้าระวังกลุ่มประชาชนในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ ป้องกันไม่ให้ปัญหายาเสพติดลุกลามในชุมชน และลดน้อยลงจนกระทั่งเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด .
21 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมบัญชีครัวเรือน จดแล้วไม่จน.
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นการจดบันทึกรายรับ - รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน สามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม .
20 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล.
วันที่ 24 เมษายน ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ .
18 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ .
ปลุกเสกน้ำพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระเกจิ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เล่นสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
12 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองระนอง รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง .
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ .
12 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง ทำความสะอาดริมคลองหาดส้มแป้น โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง.
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ริมคลองหาดส้มแป้น ในโครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง เพื่อร่วมพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน .
11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์.
ที่ห้องประชุมทองอุไร เจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง นายสมศักดิ์ เวชพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายนริศ น้อยราช และนายสันติ ศุภสินถาวรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง.
11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
จังหวัดระนองกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์และเขตปลอดแอลกอฮอล์.
ในจังหวัดระนอง 9 จุด ระหว่างเวลา 11.00 - 19.00 น. เพื่อสร้างความปลอดภัย ปลูกฝังค่านิยมในการเล่นสงกรานต์ที่ถูกต้อง.
11 / เม.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการ “เด็กทั่วไทย ปลอดภัย ไม่จมน้ำ”.
เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง ในการป้องกันการจมน้ำ ฝึกหัดให้เยาวชนได้มีความรู้ และสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ.
31 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้เยาวชน .
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฟุตซอล บาสเกตบอล เปตอง ให้แก่เด็กและเยาวชนฟรี ในช่วงฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2560 เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.
31 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.ระนอง นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองระนอง .
28 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลเมืองระนอง.
27 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า.
ทำหมันสุนัขและแมว ร่วมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้การเลี้ยงดูสุนัขที่ถูกวิธี โดยไม่เก็บค่าบริการ ประจำปี 2560 วันที่ 27-28 มี.ค. ที่โรงจอดรถบริษัทมิตรทัวร์ระนอง 29-30 มี.ค. ที่ชุมชนโรงกลวง ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น..
24 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.
23 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิ์ภาพและองค์ความรู้บุคลากร .
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส การป้องกันการปราบปรามและประพฤติมิชอบ .
20 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย.
นักเรียนที่จบระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์.
20 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33.
เริ่มขบวนจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เส้นทางหน้าเทศบาลเมืองระนองผ่านแยกห้องสมุดและถนนเรืองราษฎร์ เพื่อเฉลิมฉลอง ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) .
19 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธี“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560”.
พิธีถวายมาลัยและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนอ่านสารวันท้องถิ่นไทย .
19 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิดศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) ชุมพร - ระนองเกมส์.
เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านสื่อ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่างวันที่ 16–26 มีนาคม 2560 .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/45 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com