28 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้างเทศบาลเมืองระนอง.
27 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า.
ทำหมันสุนัขและแมว ร่วมทั้งส่งเสริมและให้ความรู้การเลี้ยงดูสุนัขที่ถูกวิธี โดยไม่เก็บค่าบริการ ประจำปี 2560 วันที่ 27-28 มี.ค. ที่โรงจอดรถบริษัทมิตรทัวร์ระนอง 29-30 มี.ค. ที่ชุมชนโรงกลวง ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น..
24 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.
23 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิ์ภาพและองค์ความรู้บุคลากร .
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ชี้แจงกรอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส การป้องกันการปราบปรามและประพฤติมิชอบ .
20 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย.
นักเรียนที่จบระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์.
20 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33.
เริ่มขบวนจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เส้นทางหน้าเทศบาลเมืองระนองผ่านแยกห้องสมุดและถนนเรืองราษฎร์ เพื่อเฉลิมฉลอง ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) .
19 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธี“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560”.
พิธีถวายมาลัยและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนอ่านสารวันท้องถิ่นไทย .
19 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิดศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) ชุมพร - ระนองเกมส์.
เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวก พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านสื่อ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระหว่างวันที่ 16–26 มีนาคม 2560 .
19 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
บวงสรวงศาลหลักเมืองและอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง ขอพรจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง.
เพื่อเป็นการขอพรให้การจัดงานอาบน้ำแร่ แลระนองที่ทางจังหวัดระนองจะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 30 มีนาคม 2560 นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวระนอง.
16 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด ทม.ระนอง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่เลือกสรรฯ.
16 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
พิธีเปิดบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนองเกมส์.
ประเภททีมชาย 12 ทีมและประเภททีมหญิง 12 ทีมสำหรับการแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16มีนาคม ถึง 23 มีนาคม 2560 รวมเวลา 8 วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติไทยให้ขยายไปทั่วประเทศ.
16 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเตือนระวังอัคคีภัยช่วงหน้าแล้ง ประสบเหตุแจ้ง 199.
ช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศแห้งแล้ง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟในบ้าน ประสบเหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 .
16 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนอง จัด Big Cleaning Day ต้อนรับชุมพร - ระนองเกมส์ .
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ต้อนรับนักกีฬาที่มาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 16 - 29 มีนาคม 2560 .
16 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559.
มีเด็กที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปฐมวัยจำนวน 76 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 170 คน .
9 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง.
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมืองระนอง ประจำปี 2560.
8 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
กำหนดการเลือสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรบุคคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ).
21 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา.
21 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส.
7 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภาระกิจ).
23 / ม.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อกำจัดวงจรชีวิตของยุงลายพาหะของโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ลดการป่วยของประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 60 .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/44 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com