8 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล.
เพื่อความเป็นสิริมงคล และการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีทั้งในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต .
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก และบริการน้ำดื่มบริเวณจุดพัก .
จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดระนอง ปั่นตามเส้นทางถนนเพชรเกษม และสิ้นสุดการปั่นที่ศาลากลางจังหวัดระนอง รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร .
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ.
ร่วมทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และทำความสะอาดถนนเพชรเกษมสองฝั่งทั้งการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ระยะทางไป-กลับ 40 กิโลเมตร.
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล.
เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต .
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร .
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา .
4 / ม.ค. / 2562 : กิจกรรม
งานถนนคนเดินปีที่ 15 ต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานด้วยขบวนรำกลองยาว.
เพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวระนอง ในงานงดภาชนะบรรจุอาหารด้วยโฟม 1 ธันวาคม 61 ถึง 27 เมษายน 62.
23 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
งานลอยกระทงเทศบาลเมืองระนองคึกคัก คุมเข้มห้ามขายและจุดโคมลอย .
ภายในงานได้จัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพระสงฆ์และประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันลอยกระทง .
15 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองมอบกระเช้าผู้ป่วย.
นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง มอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง นายประกิจ ไทยวรสิทธิ์ .
15 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมวางพวงมาลาวันพระบิดาแห่งฝนหลวง.
เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนขจัดความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง.
8 / พ.ย. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา.
26 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
พิธีจุดเทียนถวายบังคมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
เมื่อระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ทรงประทับจังหวัดระนอง เป็นเพลา 3 ราตรี และพระราชทานนามถนน 10 สาย.
26 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช.
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2561 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย.
26 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ก่อนพิธีทำบุญตักบาตร ได้มีการทำบุญบำเพ็ญพระราชกุศล และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5จำนวน 57 รูป .
24 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมรับพระพิธีแห่อิวเก้งใหญ่ ม้าทรง 919 องค์เล่นประทัด .
เทศกาลถือศีลกินผัก ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมประเพณีอันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในการถือศีล โดยการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น.
22 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ.
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
22 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561.
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.
22 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
จิตอาสาเทศบาลเมืองระนองร่วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอนุสาวรีย์คอซู้เจียง.
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.
10 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
เปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2561.
เพื่อส่งเสริมประเพณีอันสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ในการถือศีล การละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 9-17 ต.ค. 61 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง.
9 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ร่วมกับทีมวิสาหกิจชุมชนจัด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล.
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 .
4 / ต.ค. / 2561 : กิจกรรม
งานแถลงข่าวประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561.
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561 บริเวณ ลานอนุสาวรีย์คอซู้เจียง เทศบาลเมืองระนอง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com