25 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเทศบาล.
ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเทศบาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศ.
17 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานสงกรานต์น้ำแร่ศักดิ์สิทธิ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561.
ปลุกเสกน้ำพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นแบบไทย เล่นสงกรานต์ผ่านอุโมงค์น้ำ ณ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองระนอง.
17 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ .
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวอวยพร ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดระนอง ปกป้องคุ้มครองให้ทุกคน ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป.
11 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมขบวนแห่พระพุทธนวราชบพิตรเนื่อง ในเทศกาลสงกรานต์.
เพื่อให้ประชาชนร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และตลอดเส้นทางมีประชาชนรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอ.
11 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์.
เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2561 .
5 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมเปิด สวนป่าประชารัฐรักษะวาริน
ประชาชนได้ศึกษาธรรมชาติและมีที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่กลางเมืองระนอง โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน?เพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.
4 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองระนอง.
3 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
พิธีเปิดบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 18.
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลให้ได้มีโอกาสแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่นักกีฬา รวมทั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานการเล่นกีฬาบาสเกตบอล.
30 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้เยาวชน .
ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2561 ประกอบด้วย กีฬาเทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฟุตบอล บาสเกตบอล และเปตอง เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.
26 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน.
วันที่ 26-27 มี.ค. ที่โรงจอดรถบริษัทมิตรทัวร์ระนอง 28-29 มี.ค. ที่ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนโรงกลวง ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น..
23 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมเปิดงาน อาบน้ำแร่ แลระนอง ปี 2561.
นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองได้ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณที่เทศบาลเมืองระนองที่ได้สนับสนุนการงานในครั้งนี้จากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองด้วย.
19 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม.
วาระสำคัญ การการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่และแจ้งแผนปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2.
16 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
ถ่ายทำรายการแหม่มบ๊อบ ซึ่งออกอากาศทางช่องgmm 25 .
ในรายการจะเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนและแหล่งทานอาหารของจังหวัดระนอง.
16 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมแถลงข่าวจัดงาน ?อาบน้ำแร่ แลระนอง? .
ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 , การออกร้านกาชาด , การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และสถาบันการศึกษา , การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดประชารัฐ และกา
16 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ.
ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว และปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง.
15 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์ระนอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำ.
วันที่ 26-27 ชุมชนซอย 9 (อาคารที่จอดรถหลัง บ.นิวมิตรทัวร์) วันที่ 28-29 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนโรงกลวง และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย.
7 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9.
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในคราวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2502 .
22 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง.
เพื่อความเป็นสิริมงคลสุขสวัสดิ์ เป็นมิ่งขวัญ แก่พี่น้องชาวจังหวัดระนอง โดยพิธีบวงสรวงที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ มีการประกอบพิธีทางพราหมณ์คือ การบวงสรวง และพิธีทางพระพุทธศาสนาคือพิธีสมโภช.
21 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง ตระหนักในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ โดยให้สังคมร่วมแก้ไขปัญหา มีการปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ .
21 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2561.
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีน ส่งเสริมการค้าขาย กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง และชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวภายใต้บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม .

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com