7 / ก.พ. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภาระกิจ).
23 / ม.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อกำจัดวงจรชีวิตของยุงลายพาหะของโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ลดการป่วยของประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 60 .
20 / ม.ค. / 2560 : กิจกรรม
งานตรุษจีนเรืองราษฎร์ปีนี้ งดพิธีเปิดงานและการจัดซุ้มเข้างาน ติดโคมแดง .
ในปีนี้การจัดดังกล่าวอยู่ในห้วงเวลาของการไว้ทุกข์ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม เทศบาลเมืองระนองจึงได้ยกเลิกพิธีเปิดงาน และการจัดซุ้มเข้างาน รวมทั้งการประดับโคมไฟแดงตามอาคารบ้านเรือน.
20 / ม.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ 100 วัน.
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีและสวดบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
17 / ม.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานวันเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมออกบูทแจกอาหาร ของรางวัล.
จัดนิทรรศการ ตอบปัญหาชิงรางวัล การสาธิต แจกขนม อาหาร เครื่องดื่มมากมาย บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็กฟรีตลอดงาน และการแสดงบนเวทีกลางจากโรงเรียนต่างๆ มีผู้ร่วมกว่า 5,000 คน.
4 / ม.ค. / 2560 : กิจกรรม
ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล.
ชาวระนอง และนักท่องเที่ยวประมาณ 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เนื่องในวันปีใหม่อย่างคับคั่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล.
27 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรม
สภาเทศบาลเมืองระนอง เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2559.
สมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน นายชินเดช แสงสิริโรจน์ ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม ว่าที่ ร.ต.จิราวัตน์ จันทนา ปลัดเทศบาลเมืองระนอง เลขาสภา มีระเบียบวาระเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 3 วาระ.
22 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.
22 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560.
16 / ธ.ค. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
กำหนดการเลือสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรบุคคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ).
24 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
โครงการปั่นจักรยานถวายความอาลัยพ่อหลวง.
รวมระยะทางจุดสตาร์ทจากจังหวัดระนอง ถึงกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ก.ม. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.-30 พ.ย.59 .
22 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองนำคณะผู้บริหารพนักงาน ร่วมกิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี”.
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน .
21 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี.
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลไปในใช้ในการวางแผนงานและโครงการ ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง.
17 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภาระกิจ).
14 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
เริ่มแล้วงานประเพณีลอยกระทง คุมเข้มห้ามขายและจุดโคมลอย ประทัดไฟ.
เพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของน้ำที่ได้นำมากินใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งขอขมาลาโทษในการทำให้แหล่งน้ำนั้นไม่สะอาด รวมทั้งเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ .
14 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมเกี่ยวกับการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ/ดอกไม้เพลิงและการปล่อยโคมลอย.
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินย์ของประชาชน.
10 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ประกวดสุนทรพจน์ถวายอาลัยและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการส่งเสริม น้อมนำพระบรมราโชวาท กระแสพระราชดำรัส แนวพระราชดำริ มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต.
9 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 (ยกเว้นวันหยุด ราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองการศึกษา) โทร. 077 - 826051.
2 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุรายใหม่ ถึง 30 พ.ย. 59.
ไปยื่นขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้สูงอายุรายใหม่ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดโทร 0-7782-6324.
2 / พ.ย. / 2559 : กิจกรรม
ลงชื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
มีชื่อในทะเบียนบ้าน อยู่ในตำบลเขานิเวศน์ โดยการเดินทางมี 4 รอบ คือวันที่ 8 พ.ย. วันที่27 พ.ย. วันที่16 ธ.ค. และวันที่ 4 ม.ค. 60 โดยเปิดให้ลงชื่อ ระหว่างวันที่ 1- 4 พ.ย.นี้ ถ้าหากมีผู้มาลงชื่อเกินกว่าจำนวนโควต้าที่ได้รับ 255 คน ก็จะให้มีการจับฉลาก.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/40 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com