4 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองระนอง.
3 / เม.ย. / 2561 : กิจกรรม
พิธีเปิดบาสเกตบอลเทศบาลเมืองระนองคัพ ครั้งที่ 18.
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายของเด็กเยาวชน และประชาชนที่สนใจในกีฬาบาสเกตบอลให้ได้มีโอกาสแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่นักกีฬา รวมทั้งเพื่อพัฒนามาตรฐานการเล่นกีฬาบาสเกตบอล.
30 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเปิดโครงการอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้เยาวชน .
ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2561 ประกอบด้วย กีฬาเทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ฟุตบอล บาสเกตบอล และเปตอง เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย.
26 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน.
วันที่ 26-27 มี.ค. ที่โรงจอดรถบริษัทมิตรทัวร์ระนอง 28-29 มี.ค. ที่ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนโรงกลวง ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น..
23 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมเปิดงาน อาบน้ำแร่ แลระนอง ปี 2561.
นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองได้ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณที่เทศบาลเมืองระนองที่ได้สนับสนุนการงานในครั้งนี้จากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองด้วย.
19 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมีนาคม.
วาระสำคัญ การการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่และแจ้งแผนปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2.
16 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
ถ่ายทำรายการแหม่มบ๊อบ ซึ่งออกอากาศทางช่องgmm 25 .
ในรายการจะเป็นการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนและแหล่งทานอาหารของจังหวัดระนอง.
16 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองร่วมแถลงข่าวจัดงาน ?อาบน้ำแร่ แลระนอง? .
ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดนิทรรศการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 , การออกร้านกาชาด , การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ และสถาบันการศึกษา , การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลาดประชารัฐ และกา
16 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ.
ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว และปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง.
15 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมกับปศุสัตว์ระนอง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำ.
วันที่ 26-27 ชุมชนซอย 9 (อาคารที่จอดรถหลัง บ.นิวมิตรทัวร์) วันที่ 28-29 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนโรงกลวง และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย.
7 / มี.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9.
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในคราวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2502 .
22 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง.
เพื่อความเป็นสิริมงคลสุขสวัสดิ์ เป็นมิ่งขวัญ แก่พี่น้องชาวจังหวัดระนอง โดยพิธีบวงสรวงที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ มีการประกอบพิธีทางพราหมณ์คือ การบวงสรวง และพิธีทางพระพุทธศาสนาคือพิธีสมโภช.
21 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเอง ตระหนักในการปรับเปลี่ยนสุขภาพ โดยให้สังคมร่วมแก้ไขปัญหา มีการปฏิรูประบบการสร้างเสริมสุขภาพ .
21 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
นายกเทศมนตรีเมืองระนองเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ประจำปี 2561.
เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีน ส่งเสริมการค้าขาย กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง และชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวภายใต้บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม .
12 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตรุษจีนเรืองราษฎร์ ประจำปี 2561 .
ปิดถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่สี่แยกตลาดเก่าถึงสามแยกโรงแรมรัตนสิน ตั้งแต่เวลา 17.00 ถึง 24.00 น. ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 .
7 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
ผู้ว่าระนองและนายกเทศมนตรีเมืองระนองลงพื้นที่ติดตามการป้องกันน้ำท่วม .
เพื่อเป็นการสำรวจพื้นที่ ปัญหา อุปสรรค เพื่อเตรียมป้องกัน และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงช่วงหน้าฝนของปีนี้.
7 / ก.พ. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงอายุที่มีคุณภาพ. .
เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน.
26 / ม.ค. / 2561 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองระนอง.
19 / ม.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวร (วันยุทธหัตถี).
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หลังจากนั้นได้กล่าวถวายราชสดุดี มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และผู้ร่วมพิธีได้ถวายความเคารพ.
15 / ม.ค. / 2561 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานวันเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมออกบูทแจกอาหาร ของรางวัล.
มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จับฉลากมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมงาน มอบทุนการศึกษา คำขวัญวันเด็กในปีนี้คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com