16 / .. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด ทม.ระนอง และกำหนดวิธีการ วัน เวลา สถานที่เลือกสรรฯ.
16 / .. / 2560 : กิจกรรม
พิธีเปิดบาสเกตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนองเกมส์.
ประเภททีมชาย 12 ทีมและประเภททีมหญิง 12 ทีมสำหรับการแข่งขันจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16มีนาคม ถึง 23 มีนาคม 2560 รวมเวลา 8 วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติไทยให้ขยายไปทั่วประเทศ.
16 / .. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองเตือนระวังอัคคีภัยช่วงหน้าแล้ง ประสบเหตุแจ้ง 199.
ช่วงฤดูร้อนมีสภาพอากาศแห้งแล้ง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟในบ้าน ประสบเหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 .
16 / .. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนอง จัด Big Cleaning Day ต้อนรับชุมพร - ระนองเกมส์ .
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างความประทับใจ ต้อนรับนักกีฬาที่มาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 ชุมพร - ระนองเกมส์ ระหว่างวันที่ 16 - 29 มีนาคม 2560 .
16 / .. / 2560 : กิจกรรม
มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2559.
มีเด็กที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปฐมวัยจำนวน 76 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 170 คน .
9 / .. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมือง.
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภช ศาลหลักเมืองระนอง ประจำปี 2560.
8 / .. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
กำหนดการเลือสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรบุคคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ).
21 / .. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา.
21 / .. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส.
7 / .. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภาระกิจ).
23 / .. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองระนอง.
เพื่อกำจัดวงจรชีวิตของยุงลายพาหะของโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ลดการป่วยของประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 60 .
20 / .. / 2560 : กิจกรรม
งานตรุษจีนเรืองราษฎร์ปีนี้ งดพิธีเปิดงานและการจัดซุ้มเข้างาน ติดโคมแดง .
ในปีนี้การจัดดังกล่าวอยู่ในห้วงเวลาของการไว้ทุกข์ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม เทศบาลเมืองระนองจึงได้ยกเลิกพิธีเปิดงาน และการจัดซุ้มเข้างาน รวมทั้งการประดับโคมไฟแดงตามอาคารบ้านเรือน.
20 / .. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ 100 วัน.
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีและสวดบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
17 / .. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดงานวันเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมออกบูทแจกอาหาร ของรางวัล.
จัดนิทรรศการ ตอบปัญหาชิงรางวัล การสาธิต แจกขนม อาหาร เครื่องดื่มมากมาย บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็กฟรีตลอดงาน และการแสดงบนเวทีกลางจากโรงเรียนต่างๆ มีผู้ร่วมกว่า 5,000 คน.
4 / .. / 2560 : กิจกรรม
ชาวระนองร่วมทำบุญตักบาตรรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล.
ชาวระนอง และนักท่องเที่ยวประมาณ 2,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เนื่องในวันปีใหม่อย่างคับคั่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล.
27 / .. / 2559 : กิจกรรม
สภาเทศบาลเมืองระนอง เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2559.
สมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน นายชินเดช แสงสิริโรจน์ ประธานสภา เป็นประธานในการประชุม ว่าที่ ร.ต.จิราวัตน์ จันทนา ปลัดเทศบาลเมืองระนอง เลขาสภา มีระเบียบวาระเข้าประชุมทั้งหมดจำนวน 3 วาระ.
22 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผ่านการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.
22 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560.
16 / .. / 2559 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
กำหนดการเลือสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรบุคคลากรสนับสนุนการสอน(พนักงานจ้างตามภารกิจ).
24 / .. / 2559 : กิจกรรม
โครงการปั่นจักรยานถวายความอาลัยพ่อหลวง.
รวมระยะทางจุดสตาร์ทจากจังหวัดระนอง ถึงกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 ก.ม. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.-30 พ.ย.59 .

ѧʴ˹ҷ <- 7/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com