13 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ขอเชิญลงทะเบียนกราบถวายบังคมพระบรมศพ.
ผู้ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองระนอง (ต.เขานิเวศน์) และยังไม่เคยกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงทะเบียนเพื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม .
11 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
มอบเก้าอี้สุขาพาสุข จังหวัดระนองเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ.
โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง หลังจากนั้นได้นำไปมอบให้ นายนิน แก้วปู่วัด บ้านเลขที่ 2/88 ชุมชนร่วมจิตร ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว.
7 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโรงเรียน.
ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข.
6 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมกับหน่วยงาน ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา.
เพื่อสนับสนุนศาสนกิจและพิธีกรรมของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว.
5 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศเลื่อนการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาขาวิชาเอกทั่วไป).
5 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาขาวิชาเอกทั่วไป).
4 / ก.ค. / 2560 : กิจกรรม
จังหวัดระนองแจ้งฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักบางพื้นที่.
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 60 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น อาจทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมี ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง .
22 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่ง ภารโรง.
21 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
อบรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิก.
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเกิดโรคเรื้อรัง และสามารถกลับไปใช้ในครอบครัวของตนเองด้วย .
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
ทม.ระนองร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ เขาสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา.
ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำให้มีการระบาย เมื่อมวลน้ำฝนมาระลอกใหม่ พร้อมปรับภูมิทัศน์ สองข้างทางให้ดูสวยงาม.
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาขาวิชาเอกทั่วไป) ปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม.
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
กำหนดการเลือสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป.
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญกุศล. .
อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ . .
14 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.). .
เป็นการให้ความรู้แก่อาสาสมัคร เพื่อนำไปถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการดูแลสมาชิก เช่นการชักชวนกันออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ปลอดจากโรค. .
1 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง เข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่..สู่โลกยั่งยืน.
เพื่อรับฟังการชี้แจงและแนะนำการกรอกข้อมูลในแบบรายงาน เป็นข้อมูลและผลงานอันเป็นความพยายามในการพิทักษ์รักษาสภาพภูมิอากาศโลก โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก.
29 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
กิจกรรมนำร่องปลูกดอกดาวเรืองให้เหลืองอร่ามทั้งเมืองระนอง.
พร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนในเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด.
29 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนอง เปิดประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2560.
สุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง นายธนิต กุลสุนทร รองประธานสภา และว่าที่ ร.ต.จิรวัตน์ จันทนา เลขานุการสภา .
24 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง.
รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานในสถานศึกษา.
17 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) ลงพื้นที่ล้างถนน และขุดลอกคูระบายน้ำ.
เพื่อรับน้ำที่มาจากสถานการณ์ฝนตกในขณะนี้ ตามนโยบายการให้บริการประชาชนอย่างทันท่วงที ของนายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมือง.
17 / พ.ค. / 2560 : กิจกรรม
เทศบาลเมืองระนองจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังคนไทย ห่างไกลโรคเอดส์.
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับและแจกถุงยางอนามัย ในเขตพื้นที่เสี่ยง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com